Η εταιρία μας

Η ΓΑΤΑΣ LOGISTICS SERVICES ΑΜΕ είναι μεταφορική εταιρία υπό την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3887/2010 «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές».

Το αντικείμενο της οποίας είναι η διενέργεια υπηρεσιών εφοδιασμού των καταστημάτων (super markets, αλυσίδες πολυκαταστημάτων κλπ.), εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της η εταιρία μας συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρίες του χώρου.

Πρόθεση της είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, εφάμιλλες της μέχρι τώρα καλής φήμης της.

  • ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
  • ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΦΙΛ.
  • ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘ’ ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
  • ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΩΝ.

Η εταιρεία έχει ως στόχο την αποθήκευση και διανομή προϊόντων, που συνδυάζουν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Κανονισμός 852/2004/ΕΚ). Η ασφάλεια και η υγιεινή των προϊόντων θεωρείται ως η ελάχιστη δέσμευση της εταιρείας έναντι των πελατών της.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, η εταιρεία Gatas Logistics Services A.M.E.:

Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005, για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευση, μεταφοράς και εφοδιαστικής διαχείρισης τροφίμων προς τρίτους σε συνθήκες περιβάλλοντος και σε συνθήκες συντήρησης υπό ψύξη και κατάψυξη, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ' επέκταση ολοκλήρου του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του ΣΔΑΤ από την Ανώτατη Διοίκηση.
Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την ασφάλεια σε κάθε τους δραστηριότητα.

Όλοι οι άνθρωποι της Gatas Logigtics Services ΑΜΕ ταυτίζουν τη φιλοσοφία της εταιρείας με τους προσωπικούς τους εργασιακούς στόχους και η δουλειά τους χαρακτηρίζει το μεράκι και η αγάπη. Η εταιρεία προωθεί την ομαδικότητα και την καλή συνεργασία δίνοντας κοινούς στόχους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλα τα τμήματα της εταιρείας να είναι καθημερινά σε στενή συνεργασία και να συμπορεύονται προς τη βελτίωση των υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες και εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών.

Μπορείτε να δείτε το οργανόγραμμα της εταιρίας εδώ

Πιστοποιητικά