διαχείριση επιστροφών

Γρήγορη συλλογή επιστρεφόμενων εμπορευμάτων

Η διαχείριση των επιστροφών είναι μια υπηρεσία που εξασφαλίζει την σωστή και γρήγορη συλλογή επιστρεφόμενων εμπορευμάτων και εγγυοδοσιών από τα σημεία παράδοσης. Η παραλαβή, διαλογή και αποθήκευση τους γίνεται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Ύστερα από τους σχετικούς ελέγχους και τις οδηγίες των αποθετών μας, προορίζουμε τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα είτε για την τροφοδοσία των εργοστασίων κάτι που αφορά κυρίως τις εγγυοδοσίες, είτε για επαναδιανομή τους, είτε για την καταστροφή και ανακύκλωσή τους, σε περίπτωση μη εμπορεύσιμων προϊόντων.