διαχείριση παλετών και κενών εγγυοδοσίας

Πλήρης έλεγχος παλετών και κενών εγγυοδοσίας.

Η GLS A.M.E. εκμισθώνει όσες παλέτες χρειάζεται για να μεταφέρει προϊόντα στα σημεία διανομής. Η εταιρία επιτυγχάνει την διατήρηση μιας αποθεματικής ισορροπίας με κάθε πελάτη, την περισυλλογή των παλετών για επαναχρησιμοποίηση και φυσικά τον έλεγχο, την επισκευή και τις σχετικές απώλειες. Επιπλέον η GLS A.M.E. διαχειρίζεται τα κενά εγγυοδοσίας, υπολογίζοντας αυτόματα τα κενά φιαλών και περιεχομένου και ελέγχοντας άμεσα την πληροφορία για την κίνηση των πελατών σε συνδυασμό με την κίνηση των ειδών.