στατιστική

Πλήρης διαχείριση της πληροφορίας των πελατών.

Η GLS A.M.E.:
• Διαχειρίζεται σε προσωπικό επίπεδο τις απαιτήσεις των πελατών.
• Παρακολουθεί και επικοινωνεί το επίπεδο παροχής υπηρεσίας, μέσω μετρήσιμων δεικτών.
• Προσφέρει στους πελάτες πληροφόρηση και πρόσβαση σε ψηφιοποιημένο αρχείο των παραστατικών.
• Δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για την διαχείριση της πληροφορίας των πελατών, σε οποιαδήποτε μορφή.