τιμολόγηση

Υψηλές υπηρεσίες ΙΤ

Με τη βοήθεια του προηγμένου τομέα πληροφορικής που διαθέτει η εταιρεία μας, μας δίνεται η δυνατότητα να παρέχουμε υψηλές υπηρεσίες ΙΤ όπως είναι η τιμολόγηση και η συνεχής πληροφόρηση . Παράλληλα όσοι πελάτες μας θέλουν να τιμολογήσουν τους αποδέκτες των προϊόντων τους, αναθέτουν την τιμολόγηση σε μας καθώς μέσω επικοινωνίας που δημιουργείται ανάμεσα στα μηχανογραφικά μας συστήματα, η τιμολόγηση είναι μια υπηρεσία που αναλαμβάνουμε εμείς στις εγκαταστάσεις μας.