Στόλος

Για όλους τους τύπους φορτίου.

H Gatas Logistics Services A.M.E. διαθέτει επαρκή στόλο φορτηγών - ψυγείων δημοσίας χρήσεως συμμορφούμενα με την κείμενη νομοθεσία και είναι εξοπλισμένος για την εξυπηρέτηση όλων των τύπων φορτίου.

O ιδιόκτητος στόλος μας αποτελείται από ένα Volvo FH 13 400 (συρόμενο) χωρητικότητας 33 παλετών (ψυγείο - κατάψυξη), ένα MERCEDES 1523 χωρητικότητας 17 παλετών (ψυγείο - κατάψυξη), ένα MERCEDES ATECO 1224 χωρητικότητας 15 παλετών το καθένα (ψυγείο – κατάψυξη), δύο MERCEDES ATECO χωρητικότητας 9 παλετών το καθένα (ψυγείο - κατάψυξη), ένα MERCEDES χωρητικότητας 12 παλετών (κόφα) και ένα MERCEDES SPRIDER χωρητικότητας 3 παλετών (ψυγείο - κατάψυξη).

Επιπλέον τα φορτηγά διαθέτουν πίσω υδραυλική πόρτα ράμπα, τουλάχιστον μία πλαϊνή πόρτα και κινητό εσωτερικό χώρισμα για την ταυτόχρονη μεταφορά ξηρού και ψυχομένου φορτίου, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

12

Διαχείριση στόλου oχημάτων.

Η συντήρηση των οχημάτων αποτελεί προτεραιότητα για την Gatas Logistics Services A.M.E. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει, δρομολογεί τακτικά την συντήρηση και τις επισκευές του στόλου, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει για την απολύμανση των οχημάτων και την τήρηση των απαραίτητων συνθηκών μεταφοράς τροφίμων.

H Gatas Logistics Services A.M.E. διαθέτει εφαρμογές παρακολούθησης και καταγραφής κάθε γεγονότος που έχει σχέση με τον στόλο των οχημάτων της. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχει πλήρως την λειτουργίας τους σε 24ωρη βάση και επιτυγχάνει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και διανομή των φορτίων.