Διανομή και Αποθήκευση

Συνέπεια, ασφάλεια και κέρδος.

Η Gatas Logistis Services, που βρίσκεται στο 2o ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, αναλαμβάνει τη διανομή των προϊόντων των πελατών της, στη Δυτική Μακεδονία. Οι διανομές πραγματοποιούνται μέσω του σύγχρονου στόλου Δ.Χ. οχημάτων που διαθέτει, ο οποίος είναι πλήρως προσαρμοσμένος στις ιδιαιτερότητες του μεταφερόμενου έργου.

Σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, η Gatas Logistics Services, αναλαμβάνει την αποθήκευση και διαχείριση των προϊόντων των πελατών της. Ταυτόχρονα συμμορφώνεται διακονικά με τις ιδιαιτερότητες που υπαγορεύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων και απαντά ολοκληρωτικά και άμεσα στις ειδικές απαιτήσεις των πελατών της. Οι πελάτες της, έχουνε επιλέξει την Gatas Logistics Services, ως την ιδανικότερη λύση για την αποθήκευση και τη διαχείριση των προϊόντων τους, λόγω της ευελιξίας και της οικονομικής τους ανταποδοτικότητας.

Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ στην Gatas Logistics Services εγγυάται ασφάλεια και κέρδος. Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ψυχόμενων και καταψυγμένων προϊόντων είναι πιστοποιημένες από το HACCP. Όλες οι αποθήκες είναι εξοπλισμένες με ένα σύστημα ραφιών άμεσης πρόσβασης back to back, ενώ παράλληλα τα ανυψωτικά μηχανήματα με τα τηλεσκοπικά πιρούνια VNA που διαθέτει, εξυπηρετούν όλα τα αποθηκευμένα προϊόντα.

Ο βιομηχανικός εξοπλισμός της Gatas Logistics Services, υποστηρίζεται με σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα, ώστε η εταιρία να παρέχει :

1. Λειτουργία των αποθηκών με Barcode και φορητών τερματικών PDA
2. Άμεση επικοινωνία με τους αποθέτες (παραγγελιοληψία, reporting)
3. Ηλεκτρονική σήμανση προϊόντων
4. Κανόνες εφαρμογής προτύπων FIFO – FEFO, και όπου απαιτείται από τους αποθέτες μας.
5. Έλεγχος του αποθέματος σε real time
6. Χρήση συγκεντρωτικών ή αναλυτικών picking
7. Διαχείριση επιστροφών
8. Σύστημα κυκλικής απογραφής

Σαφή προτεραιότητα, είναι ο εκσυγχρονισμός των μέσων και του τρόπου εργασίας. Γι’ αυτόν το λόγο οι αποθηκευτικοί εξοπλισμοί της εταιρίας είναι κατάλληλα προσαρμοσμένοι, πάντα με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας:

• Η/Υδραυλικές ράμπες φορτο-εκφορτώσεων
• Περονοφόρα Counterbalance, Reach Trucks
• Ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα πεζού χειριστή
• Τερματικά PDA (επίσης λειτουργούν ως scaners χειρός)
• Θερμικοί εκτυπωτές για εκτύπωση barcode ετικετών